14. april 2016

Pliktig medlemskap i velforeningen

Pliktig medlemskap!

Kontigenten til Løvetanntoppen Velforening er obligatorisk fordi det er pliktig medlemskap for alle beboerne. Satsene for kontigenten ble vedtatt på stiftelsesmøtet i 2009 og hevet på årsmøtet i 2014 til 400,- i året. Dette var basert på beboernes egen skjønnsmessige vurdering og ønske om hyppigere klipping av felles arealer.

Medlemskontigent – gjelder absolutt alle sammen!

Absolutt alle boenheter betaler inn felles medlemskontigent. Eier du èn, eller  boenheter, må du betale for hver av disse.
Kontigenten er obligatorisk og den følger tinglyst eier av tomten. Denne kontigenten betales til eget separat bankkontonummer 3000 26 17990.  Faktura sendes en gang i året.

NB! Betalingen MÅ MERKES med navn og adresse!!!
Obligatorisk medlemskap er på kr 400,- NOK

Har du gjort feil ved innbetaling?
Hvis du ikke har oppgitt riktig informasjon (f.eks. glemt å oppgi adresse, eller feil beløp til feil kontonummer etc.) når du betalte, så kan du kontakte kasserer på kasserer@lovetanntoppen.no som vil forsøke å rydde opp.