10. juni 2016

Avfallshåndtering på Løvetanntoppen

INFORMASJON

Det er 3 former for avfallsboder på feltet:

  • Avfallsboder for sameiene i rekkehusene og leilighetene
  • Avfallsboden til storabonnementet for eneboliger
  • Standardabonnement med eget kildesorteringsordning

Rekkehusene og leilighetene

Alle rekkehusene og leilighetene på Løvetanntoppen har felles avfallsboder og betaler for disse gjennom sine sameier.

Rekkehusene:

De grå rekkehusene har felles avfallsdunker i bua mellom nr. 61 og 63

De brune rekkehusene har avfallsdunkene plassert utenfor egen bolig.

(Unntak fra ordningen beskrevet ovenfor).

Leilighetene:

Leilighetene innerst i feltet har sin avfallsbod vis a vis fotballbanen mot vest.

Leilighetene midt i og nederst i feltet har avfallsboden utenfor de nederste leielighetene ved den lille bakken vis a vis de brune rekkehusene øverst.

 

Eneboligene

Avfallsboden ved stien ned til Engene kirke er et storabonnement og skal utelukkende benyttes av beboerne i Løvetanntoppen nr. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 og 37.

Dette er en frivillig ordning og betales av disse husstandene i fellesskap.

Øvrige eneboliger på feltet ønsket ikke å være med i ordningen og har standardabonnement med eget kildesorteringsskap.

 

Standardabonnement 

Disse er den enkelte husstand ansvarlig for og har ikke noe å gjøre med de andre fellesordningene.

 

PÅMINNINGER OG «OPPSTRAMMING»

Beboere i eneboligene med storabonnement har flere ganger erfart at folk i leilighetene på den andre sida av veien, legger søppel i deres dunker.

Etter å ha snakket med noen av dem, kan det se ut som at det ofte ikke gis informasjon om hvor søppel skal kastes, når leiligheter selges eller leies ut.

Slik informasjon må bli rutine ved salg og utleie av boliger på feltet!

Årsmøtet i år ble enig om at dette var en sak som må tas opp neste år. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken utover at det skulle nevnes i dette infoskrivet.

Vær bevisst kildesorteringen!

Er du i tvil om hvor ting skal kastes, så finner du all nødvendig informasjon på hjemmesidene til Arendal kommune og i renovasjonskalanderen, som Agder Renovasjon sender ut årlig til alle kommunens innbyggere. Sjekk også plakatene som er hengt opp i noen av bodene Det er en grunn til at de er der!

Eks. Det er bare glass og metall som er brukt til mat og drikke, som skal legges i dunkene for dette. Undertegnede har funnet stekepanne, servise av ymse slag,  ildfast form, malespann, lysestaker, parasollstang mm. i denne avfallsdunken.

Og ta innholdet ut av bæreposen! Posen skal i plastdunken. Vi er flere som har tømt bæreposer for tomflasker, ølbokser og annet, fordi noen bare har slengt hele posen m/innhold i dunken. Det samme skjer til tider med papiravfall.

 

Rydding og rengjøring gjør seg ikke selv! Det er alles ansvar at det ser ordentlig ut inni og utenfor avfallsbodene. Likeså at det blir skuffa på vinteren, slik at det er mulig å få tømt dunkene når det er snø.

Det er ulike ordninger på feltet når det gjelder dette. Noen har valgt en vaktordning. Andre satser på felles ansvar for at det ser ryddig og rent ut.

 

TIL SLUTT:

Kildesortering er ikke vanskelig. Men det krever faktisk at man leser nødvendig informasjon og følger opp det som står der.

Dette bør alle vi oppegående beboere på Løvetanntoppen kunne klare!

Vår innsats med avfallssortering bidrar til å bedre vårt felles miljø. For oss selv og for kommende generasjoner. Vi har en viktig jobb å gjøre videre. Lykke til!

 

 

Engene, 1. juni 2016

Torunn Tørå