10. juni 2016

Klipping av fellesarealer

Informasjon

Fellesarealer på Løvetanntoppen blir klippet 3-4 ganger i året.  Se gule felter bildet under. Bildet under er laget basert på tilbakemeldinger fra de som gjorde avtalen med OK Hage. Si ifra om det ikke stemmer eller det er behov for endring. (Send e-post til velforeningen@lovetanntoppen.no).

OK Hage har anbefalt 5 klippinger. Men dette er det ikke tatt stilling til(på grunn av tilbakemeldinger og økonomi/kostnad).

Tidspunkt for klipping er forsommeren, sommeren og sensommeren. Når eksakt klippingen blir lagt blir bestemt av OK Hage ut fra vekstperiode.

Tilbakemeldingene på årsmøtene er at dette fungerer tilfredsstillende.

Capture