20. februar 2017

Innkallelse til Årsmøte 2017

Årsmøte i Løvetanntoppen Velforening

Det innkalles til årsmøte i Løvetanntoppen Velforening.
Tid: Onsdag 5. april 2017 kl. 19.00
Sted: Kantine på “Ericssonbygget” (adr. Jon Lilletuns vei 1, Grimstad)
Valgkomitéen innstiller til valg som må gjøres i årsmøtet.

Saker som velforeningens medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 17. mars 2017. (legges i postkassen hos nr. 25 eller sendes på e-post til velforening@lovetanntoppen.no)

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt ut 24.mars 2017 eller tidligere.

Med hilsen
Styret

Innkallelse til Årsmøte 2017