Årsmøte 2018

Årsmøte i Løvetanntoppen Velforening Det innkalles til årsmøte i Løvetanntoppen Velforening. Tid: Torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 Sted: Holthes vei 2, 4848 Arendal (Gulldia bygget sin kantine) Valgkomitéen innstiller til valg som må gjøres i årsmøtet. Saker som velforeningens medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 24. mars 2018. Read more about Årsmøte 2018[…]