Pris diskusjon med Norsk Gassnett

Ref aksjonspunkt fra årsmøtet (Mai 2016):

Flere har meldt om en misnøye med gass her på feltet. Dette gjelder i hovedsak to ting:

  • Nettleie må betales uavhengig av om gass brukes og det er ingen mulighet for å kansellere.
  • Prisen på gass.

Når det gjelder det første punktet har andre gått i forkant og saken gikk til forliksrådet uten at dette ga medhold for den det gjelder. Basert på dette diskuterte vi muligheten for å sjekke pris på gass (per KG) med leverandør da denne virker å holde seg kunstig statisk uavhengig av markedspris fra leverandører.

Grunnlag for diskusjon:

  • Mai 2014 – 11.80,- per KG.
  • Mai 2015 – 10.18,- per KG.
  • Mai 2016 – 10.64,- per KG.

Hvis man sammenligner med en kilde jeg fant på import priser på gass (Lenke)

European Union Natural Gas Import Price Chart

Så ser vi at prisen (USD per Million Btu) har sunket med 60%. Grunnen til at jeg bruker prosent her at jeg ikke har ork til å forholde meg til omregningen mellom BTU/KG/Dollar/Kroner + hva valuta kostet på den tiden osv osv.. hvis noen har så hyl ut 🙂

Her er det selvfølgelig også flere aktører. Såvidt jeg vet kjøper Norsk Gassnett av flogas (flogas.no) og har nok noen helt andre priser en det jeg leser ut av disse grafene pluss andre kostnader som jeg ikke tenker på… men spørsmålet er fortsatt verdt å stille… hvis prisen på gass har falt med 60%.. hvorfor betaler vi det samme?

Målet er da og få en forklaring på pris og hvilke tilbud de kan gi oss ala det vi får av strømselskapene med spotpris osv. Dette blir litt spesielt siden de ikke akkurat har noen konkurranse på dette området…

Jeg prøver å få kontakt med daglig leder i Norsk gassnett og skal holde dere oppdatert.

Oppdatering per Mars 2017:

Det er tydelig at vi har en kontraktuell binding til en gassleverandør som ikke kan endres basert på om vi bruker tjenesten eller ikke. Det er svært lite styre kan gjøre med dette da gassleverandør ikke har noen interesse av å gjøre om på dette. Saken i forliksrådet bekrefter dette ytterligere. Når det kommer til pris fikk styreleder kontakt med Daglig leder i Norsk gassnett i Mai 2016 og spurte om avvikene mellom svingningene på gass pris på det globale markedet og det statiske prisnivået vi har som kunder. Daglig leder henviste til at de sendte regningene basert på prisene de fikk av flogas og at disse prisene ikke reflekterte prisene på det globale markedet som styreleder henviste til. På dette punktet er det også vanskelig å komme videre da vi ikke har krav på mer info om en leverandørs fortjenestemargin eller innkjøpspriser. Og det faktum at vi er låst til en avtale gjør også at vi ikke kan bytte til en annen leverandør. Det skal også sies at den fysiske leveranse metoden (felles tank) vi har på feltet ville uansett gjort det vanskelig å ha en reell individuell konkurransesituasjon.

Videre diskusjon her

 

2 thoughts on “Pris diskusjon med Norsk Gassnett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.